Ajutoare: Primăria Craiova distribuie măşti de protecţie pentru persoanele defavorizate

Primăria Municipiului Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, a reluat distribuirea măşti de protecţie pentru persoanele defavorizate. Redistribuirea a început din data de 05.10. a.c. şi va continua până la data de16.10.2020

Distribuirea măştilor are loc de luni până joi în intervalul 10.00-16.00 şi vineri între orele 10.00-13.30, la sediul Sălii Polivalente din municipiu.

Acțiunea se desfășoară conform OUG nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale. Acestea sunt finanţate din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Primăria Craiova reia distribuirea măştilor. Cine poate beneficia de măşti gratuite

Pot beneficia de măşti gratuite de la primărie persoanele cu domiciliul in municipiul Craiova care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care întrunesc criteriile menţionate vor primi 50 de măşti de protecţie, aferente unei perioade de două luni. Ridicarea măştilor se va face o singură dată, în baza actului de identitate prezentat în original şi a certificatului de naştere în original pentru minor (acolo unde este cazul).

Persoanele care nu se regăsesc pe listele iniţiale, dar care s-au încadrat în categoriile de beneficiari ulterior datei de 01.05.2020, pot primi măşti de protecţie pe liste suplimentare dacă prezintă documente doveditoare:

  • beneficiarii de ajutor minim garantat şi alocaţie pentru susţinerea familiei – BI/CI prezentat în original, precum şi dispoziţiile de stabilire a dreptului;
  • pensionarii – decizia de pensie şi cupon pensie;
  • persoanele cu handicap – certificat de încadrare în grad de handicap.