Alesii din Olt, aflati astazi in fata unor decizii majore: Banii pe primul loc!

Aleșii județului sunt convocați să participe, azi, la ședința ordinară a Consiliului Județean Olt în cadrul căreia vor fi supuse aprobării 12 proiecte de hotărâre.

Printre acestea se numără cel privind rectificarea bugetului județean pe anul în curs.

De asemenea, va fi dezbătut și supus votului proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția ”Modernizare drum județean DJ 657, Recea (DJ 653) Valea Mare – Priseaca – Poboru – Spineni (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728”.

Iată întreaga ordine de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru
luna IULIE 2022
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

3. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru
Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea, completarea și actualizarea componenței
nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

5. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția ”Modernizare drum județean DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE –
PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2, 3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Toma PRUNĂ- Președinte al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură

7. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Construire scară acces Pavilion 6 pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici
Schitu-Greci”
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Președinte al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director) al Muzeului Județean Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Smarandache Gheorghe pentru Muzeul Județean Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului) interimar al Muzeului Județean Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

10. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind
numirea finală pentru 3 poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM
S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea a 3 membri în Consiliul de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE – Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare
ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ilie HĂU – Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte

13. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului
Olt, în trimestrul II al anului 2022
Prezintă: domnul VITAN Nicolae – Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

Sursa: Olt-alert.ro