Calafatul şi Maglavitul îşi extind reţeaua de apă şi canal

Compania de Apă Oltenia S.A. a semnat, astăzi, 5.08.2020, al patrulea contract de execuție lucrări în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”.

Este vorba despre CL 11, care prevede extinderea rețelelor de apă și canalizare în Calafat, satele Basarabi şi Golenți și în comuna Maglavit, satele Maglavit și Hunia. Banii pentru investiţii provin de la UE

Contractul de execuție lucrări a fost adjudecat de ASOCIEREA SC PRIMACONS GRUP SRL (LEADER) – SC VALTUM PROD-COM SRL, două firme din Slatina. Contractul prevede extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Municipiul Calafat, satele Basarabi şi Golenți și comuna Maglavit, satele Maglavit și Hunia, valoarea fiind de 62.953.287,00 lei (fără TVA).

Contractul pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în Calafat şi Maglavit fost semnat
Contractul pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în Calafat şi Maglavit fost semnat

Maglavit şi Hunia, apă şi canalizare

Conform prevederilor acestui contract, în comuna Maglavit – satul Hunia – lucrările au în vedere extinderea sistemului de alimentare cu apă existent, pe o lungime de 12.192 metri.

Totodată, incluzând 1.049 branșamente, 23 cămine de vane, 3 vane de linie îngropate și 115 hidranți de incendiu supraterani. Tot în Hunia se va extinde rețeaua de canalizare pe o lungime de 11.368 metri, incluzând 2 stații de pompare noi. În Maglavit se extinde rețeaua de canalizare pe o lungime de 21.281 metri, incluzând și 4 stații de pompare noi.

Semnare contract

Golenţi şi Basarabi pe lista extinderilor

În municipiul Calafat se va extinde rețeaua de canalizare în localitatea Golenți – pe o lungime de 4.928 metri. Se va construi şi o stație de pompare nouă. În satul Basarabi rețeaua de canalizare se extinde pe o lungime de 11.356 metri, fiind prevăzute și 4 stații de pompare noi.

Contractul include lucrări de construcție, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, testare și punere în funcțiune, precum și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în Perioada de Garanție. Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 36 luni. Perioada de Garanție: 36 luni.

Acestea nu sunt singurele investiții prevăzute în Calafat și Maglavit în cadrul Proiectului. Extinderea rețelelor de alimentare cu apă face obiectul unui alt contract, care urmează să fie semnat în perioada următoare.

     Investițiile în valoare de peste 445 milioane de euro, reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată. Beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori.