Câţi profesori din Dolj mai vor să rămână la catedră peste vârsta de pensionare

Cadrele didactice care împlinesc vârsta de pensionare au dreptul în această perioadă să îşi prelungească activitatea la catedră pentru o perioadă de maximum trei ani. Odată cu pandemia, în Dolj a scăzut numărul profesorilor care au această opţiune. Pentru anul şcolar următor au depus solicitare să rămână la catedră, peste vârsta de pensionare, 41 de cadre didactice, din care 40 au primit aprobare. Astfel de aprobări au fost şi la şcoli cum ar fi Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional „Carol I” Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi Şcoala gimnazială „Traian„.

Dacă în anii anteriori erau peste 100 de cadre didactice care preferau să rămână la catedră, în loc să opteze pentru pensie, anul acesta au solicitat să continue activitatea peste vârsta de pensionare 41 de cadre didactice. Toţi profesorii care au solicitat continuarea activităţii la catedră au gradul didactic I. Unul a fost respins atât de unitatea şcolară, cât şi de Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj.

„Cadrul didactic care nu a primit acordul ISJ Dolj pentru a-şi continua activitatea la cartedră peste vârsta de pensionare, nu avea acord nici de la unitatea şcolară pentru că pentru anul şcolar 2021-2022 nu mai era catedra întreagă”, a explicat inspectorul şcolar general adjunct Alexandru Gâdăr.

Jumătate din solicitanţi sunt învăţători şi profesori de matematică

Dintre cei 40 de profesori care au preferat catedra în loc de pensie, cei mai mulţi, respectiv 11, sunt profesori de matematică la şcoli din Craiova cum ar fi Colegiul Naţional „Carol I”, Şcoala gimnazială „Traian” , Liceul Tehnologic Auto, Şcoala gimnazială „Elena Farago”, Liceul „Traian Vuia”, dar şi la unităţi şcolare din judeţ cum ar fi Şcoala gimnazială „Eliza Opran” din Işalniţa, Şcoala gimnazială Greceşti, Şcoala gimnazială Unirea, Şcoala gimnazială Daneţi, Şcoala gimnazială Nr. 1 Moţăţei şi Şcoala gimnazială Breasta.

Şi 10 învăţători au cerut să mai rămână la catedră peste vâsrta de 65 de ani, dintre care doi sunt de la Şcoala Profesională Daneţi şi câte unul de la Liceul „Tudor Arghezi”, Şcoala gimnazială „Gheorghe Bibescu”, Şcoala gimnazială Seaca de Pădure, Şcoala gimnazială Mârşani, Şcoala gimnazială Unirea, Şcoala gimnazială Castranova, Şcoala gimnazială „Anton Pann” Craiova şi de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova.

Au primit aprobare să rămână la catedră şi cinci profesori de pregătire şi instruire practică, patru profesori de educaţie fizică, doi profesori de educaţie tehnologică, doi profesori de limba franceză, doi profesori de filozofie, o educatoare, un profesor de fizică , un profesor de transporturi rutiere şi un profesor de electrotehnică.

Ce condiţii au fost pentru rămâne la catedră

Anul acesta, pentru menţinerea în activitate peste vârsta de pensionare avea dreptul să facă cerere personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2021 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită şi a obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.

La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, a avut posibilitatea de a participa şi personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021. Pentru a-şi prelungi activitatea condiţia era ca să nu mai fie alte cadre didactice în catedra respectivă, care să solicite completare de normă, iar catedra să fie întreagă.

Conform metodologiei, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar.

Urmează completarea de normă pe perioadă nedeterminată

Conform calendarului pentru mobilitatea personalului didactic pentru anul şcolar 2021-2022, în perioada următoare se vor face completări de normă pe perioadă nedeterminată.

Dosarele se depun vineri pe 19 februarie şi luni 22 februarie. Cadrele didactice titulare care solicita completare pe perioada nedeterminată a normei didactice în altă disciplină decât cea pe care sunt titulare, depun cerere (dosar) pentru evaluare în specialitatea respectivă având documente doveditoare pentru evaluarea activitătii pe specialitatea solicitată.

De asemenea, în perioada următoare MInisterul Educaţiei va comunica calenadrul pentru etapele următoare, care va depinde de prelungirea stării de alertă, care acum este în vigoare până pe 18 februarie.