Doljul este pe locul al treilea pe ţară la definitivat

Astăzi s-au afişat rezultatele finale la examenul naţional de definitivat, susţinut de cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar. Judeţul Dolj este pe locul al treilea la nivel naţional, cu un procent de promovare de peste 80%.

Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020, după soluționarea contestațiilor, este 72,45% în creștere cu 3,28%, comparativ cu rezultatele inițiale – 69,17%, scriu reprezentanţii Ministerului Educaţiei într-un comunicat de presă. 

Astfel, din totalul de 6.037 de candidați cu note la proba scrisă, 4.374 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea şi soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 4.176 de candidați. 

Totodată, în următoarele județe s-a înregistrat o rată de promovare de peste 80%, astfel:

  • Cluj –  87.46%
  • Vâlcea – 84.90%
  • Dolj – 80,50%
  • Mehedinți – 80%

În Capitală, procentul de promovare înregistrat este de 76.52%.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro. 

Media minimă de promovare este 8

În această sesiune, 6.775 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 6.480 de candidați (95,65%). Dintre aceștia, 433 de candidați s-au retras, iar opt candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.