O comuna din Olt data ca exemplu in toata Uniunea Europeana

Comisia Europeană a anunțat joi câștigătorii primei ediții a premiului „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”, iar localitatea Grădinari din județul Olt este printre aceștia, potrivit unui comunicat de presă.

Câștigătorul aurului la cea de a treia categorie, respectiv categoria privind incluziunea romilor, este Andaluzia, Spania, pentru planul său cuprinzător de integrare a comunității rome. Argintul a fost obținut de orașul Göteborg din Suedia, iar bronzul de localitatea Grădinari din România.

Grădinari are o ppulație de circa 2.000 de locuitori, dintre care aproximativ 45% sunt romi, primarul fiind din rândul acestei minorități. Cei mai mulți locuitori sunt angajați în agricultura de subzistență. Acum zece ani, comuna a lansat un proces de identificare a nevoilor comunităților de romi. Aceste nevoi au fost transpuse în acțiuni concrete și incluse în Planul local de acțiune pentru romi și în Strategia de dezvoltare locală, un document administrativ strategic aliniat la Strategia Europa 2020. Comuna a început apoi să atragă fonduri publice și europene, să creeze echipe de proiect care au scries și depus proiecte vizând combaterea discriminării și incluziunea socială a romilor.

Scopul inițiativei UE este de a pune în lumină metropolele, orașele și regiunile din UE care reprezintă un exemplu în ceea ce privește politicile favorabile incluziunii.

Câștigătorul aurului la categoria „autorități locale cu mai mult de 50 000 de locuitori” este orașul Köln din Germania pentru strategia sa de consolidare a diversității și a incluziunii. Argintul a fost obținut de orașul Göteborg din Suedia, iar bronzul de orașul Barcelona din Spania. Câștigătorul aurului la categoria „autorități locale cu mai puțin de 50 000 de locuitori” este orașul Koprivnica din Croația pentru strategia sa de sprijinire a persoanelor cu dizabilități. Argintul a fost obținut de orașul Ingelheim am Rhein din Germania, iar bronzul de orașul Antequera din Spania.

Foto: Facebook / Primaria Gradinari