Rușinos de puțini: Câţi profesori din Dolj au urmat cursuri pentru predarea online?!

Cadrele didactice din judeţul Dolj pot să urmeze cursuri gratuite de formare profesională pentru predarea online. Cursurile sunt oferite de Casa Corpului Didactic Dolj , iar înscrierile se fac online. Potrivit managerului CCD Dolj, o parte din profesorii din Dolj au urmat aceste cursuri în perioada iunie- septembrie. Cei mai interesaţi de aceste formări au fost profesorii din gimnaziu, apoi cei de la liceu şi cei din învăţământul primar. Formarea cadrelor didactice continuă şi pe parcursul acestui an şcolar.

Cursurile pentru formarea cadrelor didactice din Dolj în vederea folosirii calculatorului în predarea online au început în luna iunie. Un astfel de curs are 20 de ore şi se desfăşoară în sistem online.

„În acord cu priorităţile Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind furnizarea de activităţi, programe de formare pentru dezvolatarea resursei umane din învăţământul preuniversitar, în vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în contextul pandemiei generate de Covid 19, Casa Corpului Didactic Dolj a derulat în mod gratuit pe perioada iunie -septembrie a acestui an, activităţi de instruire şi cursuri de formare proprii pentru cadrele didactice care au dorit să îşi dezvolte un nivel de competenţe digitale care să le asigure realizarea unor proiectări didactice pe unităţi de competenţe adaptate învăţării online.

Cursurile sunt incluse în oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Dolj aprobată der Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se regăsesc pe site-ul Casei Corpului Didactic Dolj cu următoarele titluri: „Dezvoltarea competenţelor digitale”, „Integrarea platformelor educaţionale în activitatea didactică”,” Lumea digitală: prezent şi viitor în activitatea didactică”, „Stimularea creativităţii elevilor utilizând instrumentele online”. În perioada august septembrie-2020 au fost derulate, de asemenea, în parteneriat cu asociaţia EduFor Craiova o serie de ateliere de formare profesională gratuite cu durata de trei ore fiecare, organizate de asemenea online”, a precizat Claudiu Crăciunoiu, directorul CCD Dolj.

Profesorii de gimnaziu, în număr mare la aceste cursuri

Potrivit directorului CCD Dolj, până la începerea anului şcolar au urmat cursuri de perfecţionare pentru predarea online peste 2.900 de cadre didactice. Cei mai interesaţi de aceste cursuri au fost profesorii de la gimnaziu.

„În perioada iunie-septembrie 2020 au fost formate 2.936 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar astfel:, 299 de cadre didactice din învăţământul preşcolar, 791 de cadre didactice din învăţământul primar, 1.011 cadre didactice de la învăţământul gimnazial, 835 de cadre didactice de la învăţământul liceal. Procentual putem spune că 50% din cadrele didactice din Dolj au urmat cursuri de formare prin care au învăţat să folosească calculatorul în predarea online. Au învăţat cum să posteze materiale, filmuleţe. La aceste cursuri au fost cadre didactice din toate categoriile de vârstă.”, a mai precizat managerul CCD Dolj, Claudiu Crăciunoiu.

Şi în prezent sunt cursuri în derulare. „În perioada septembrie-decembrie 2020 prin CCD Dolj se derulează cursuri „Curriculum Relevant Educaţiei Deschise pentru Toţi” cu şapte grupe de formare pentru învăţământul gimnazial la următoarele discipline: Limba şi literatura română, fizică, istorie, religie, geografie şi două grupe de educaţie fizică şi sport. La aceste cursuri s-au înscris 189 cadre didactice”, a mai precizat managerul CCD Dolj. Profesorii se pot înscrie în continuare online pentru a urma astfel de cursuri gratuite. Cursurile de iniţiere în predarea online nu au credite transferabile.