Primaria Slatina abia se misca: Doar acum cauta medici pentru centrele de vaccinare!

Primaria Slatina s-a trezit dupa aproape 6 luni de la debutul campaniei de vaccinare ca are nevoie de medici si caută personal medical pentru centrele de vaccinare anti-Covid din Slatina.

Mai exact, vineri, 21 mai, la ora 10:30, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, va avea loc un interviu pentru selecția personalului care își va desfășura activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv medici care își exercită profesia în condițiile legii.

„În vederea participării la interviu persoanele interesate vor depune la sediul Primăriei municipiului Slatina următoarele documente:

– cerere pentru intrarea în relație contractuală cu Primăria municipiului Slatina pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii de pe certificate de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul;
– copie de pe diploma de licență;
– copie de pe certificatul de medic;
– copie de pe certificatul de membru al organizației profesionale;
– copia avizului anual pentru exercitarea profesiei de medic, cu viza pe anul în curs;
– copia asigurării de malpraxis valabilă”, se arată într-un comunicat al Primăriei Slatina.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Înscrierea la interviu se va face la sediul instituției până joi, 20.05.2021, ora 16:30.